STIFTELSEN

LUNDSBERGS SKOLA

 

 

 

STIFTELSEN

________

 

Lundsbergs skola är en icke-vinstdrivande Stiftelse vars ändamål enligt dess stadgar, §1 är följande:

 

”Stiftelsens syfte är att driva och utveckla Lundsbergs skola i demokratisk anda och på kristen grund så att dess elever i samverkan mellan skola och hem utvecklas till ansvarskännande och samhällsmedvetna människor.”

 

Lundsbergs skola grundades 1896 av William Olsson och drivs sedan 1907 av Stiftelsen med säte i Storfors kommun, Värmlands län.

 

Stiftelsen har brutet verksamhetsår och omfattar perioden 1/7 – 30/6.

 

Garantifonden, vars grund lades 1907 genom donationer, är avsedd att trygga Stiftelsens fortlevnad. Fonden förvaltas av en särskild styrelse. Den nu gällande stiftelseförordningen antogs den 1 juli 2002. Stiftelsens styrelse består av sju ordinarie ledamöter varav en personalrepresentant samt därtill kopplade suppleanter. Tre av styrelseledamöterna tillsätts av Föreningen Gamla Lundsbergare och tre tillsätts av Stiftelsens styrelse. Ledamöterna har ofta en koppling till skolan såsom varande tidigare elever på skolan, föräldrar till barn på skolan men kan naturligtvis även väljas in utan någon tidigare koppling till Lundsberg.

 

 

 

 

 

 

STYRELSE STIFTELSEN LUNDSBERGSSKOLA

________

 

Ordförande: Johan von Scheéle 070-653 11 30

 

Ledamöter: Ulf Barkman | Peter Morfeldt | Peder Hagen | Johan Tamm |Pia Lindberg

 

Personalrepresentant: Kenth Nordh

 

Suppleant: Peder Bahre

 

 

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB