Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

Organisation

Den nu gällande stiftelseförordningen antogs den 1 juli 2002. Stiftelsens styrelse består av sju ordinarie ledamöter varav en personalrepresentant samt därtill kopplade suppleanter. Tre av styrelseledamöterna tillsätts av Föreningen Gamla Lundsbergare och tre tillsätts av Stiftelsens styrelse. Ledamöterna har ofta en koppling till skolan såsom varande tidigare elever på skolan, föräldrar till barn på skolan men kan naturligtvis även väljas in utan någon tidigare koppling till Lundsberg. Styrelsen sammanträder vid fyra fastställda styrelsemöten per år samt därutöver när behov påkallar.

 

Ledningsgrupp

VD/Rektor är Christer Carlsson. I skolans ledningsgrupp ingår dessutom bitr. rektor Lena Bjuresäter, ekonomi- och administrativ chef Carolina Skane, internatchef Christopher Johrin samt servicechef Kristofer Sten.

Skolverksamheten är organiserad under rektor. Knutet till skolverksamheten finns dessutom ett elevvårdsteam bestående av skolsköterska, kurator och speciallärare samt skolledning.

Totalt är ca 70 personer anställda på skolan vilket innebär att Lundsbergs skola är en av de större arbetsgivarna i regionen.

 

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se