Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

Stiftelsen och Stiftelsens styrelse

Lundsbergs skola är en icke-vinstdrivande Stiftelse vars ändamål enligt dess stadgar, §1 är följande:

”Stiftelsens syfte är att driva och utveckla Lundsbergs skola i demokratisk anda och på kristen grund så att dess elever i samverkan mellan skola och hem utvecklas till ansvarskännande och samhällsmedvetna människor.”

Lundsbergs skola grundades 1896 av William Olsson och drivs sedan 1907 av Stiftelsen med säte i Storfors kommun, Värmlands län.

Stiftelsen har brutet verksamhetsår och omfattar perioden 1/7 – 30/6.

Garantifonden, vars grund lades 1907 genom donationer, är avsedd att trygga Stiftelsens fortlevnad. Fonden förvaltas av en särskild styrelse. Den nu gällande stiftelseförordningen antogs den 1 juli 2002. Stiftelsens styrelse består av sju ordinarie ledamöter varav en personalrepresentant samt därtill kopplade suppleanter. Tre av styrelseledamöterna tillsätts av Föreningen Gamla Lundsbergare och tre tillsätts av Stiftelsens styrelse. Ledamöterna har ofta en koppling till skolan såsom varande tidigare elever på skolan, föräldrar till barn på skolan men kan naturligtvis även väljas in utan någon tidigare koppling till Lundsberg.

 

Styrelsen för Stiftelsen Lundsbergs skola

StyrelsenNamnMejladressTelefon
OrdförandeJohan von Schéelejohan.von.scheele@telia.com070-653 11 30
LedamotPeder Hagen
peder@hagen.se
LedamotKlaus Eusebius Jakobsenklauseusebius@gmail.com
LedamotMarianne Hamiltonmarianne.hamilton@ekobok.se
LedamotPetter Sandgrenpetter.sandgren@eui.eu
LedamotJohan Tammjohan.tamm@translaw.se
PersonalrepresentantKent Nordhkent.nordh@utb.lundsbergsskola.se
SuppleantPeder Bahrepeder.bahre@icloud.com

 

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se