Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

Skattebefriad aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning från ett börsnoterat företag

Du som äger aktier i ett börsnoterat bolag har möjlighet att skänka aktieutdelningen skattefritt till Lundsbergs skola. Genom att donera din aktieutdelning till oss tar du en aktiv roll i skolans framtid och utveckling. Du ökar också värdet på din gåva.

Fem enkla steg för ditt stöd

1. Kontakta din bank eller kapitalförvaltare
Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare så ska du göra Lundsbergs skola till mottagare (så kallad rättighetshavare) till din utdelning. Gåvan måste vara registrerad minst en vecka innan bolagsstämman fattar beslut om kommande utdelning – utdelningen måste alltså skänkas innan den sätts in på ditt konto för att gåvan ska bli skattefri.

2. Upprätta Gåvobrev
Oavsett om du har VP-konto eller depå ska du upprätta ett gåvobrev som bevis på att transaktionen ska äga rum. Kontakta oss för mall och hjälp med formulering. Gåvobrevet lämnar du till din bank eller kapitalförvaltare, och en kopia skickas till Lundsbergs skola, SE- 688 91 Storfors, Sweden.

3. Om du har aktier på ett VP-konto
Fyll i bifogade blankett och lämna den ifyllda blanketten till din bank.
Om du vill donera delar av din utdelning ska du öppna ett nytt VP-konto där du lägger de aktier vars utdelning du vill skänka.

4. Om du har aktier i en depå
Rutinerna för att hantera aktier i en depå skiljer sig mellan olika banker och fondkommissionärer. Vänd dig därför till din bank eller fondkommissionär för information om vad som gäller i ditt fall.

5. Bekräftelse
När din donation har registrerats hos din bank får både du och Lundsbergs skola en bekräftelse från banken. Spara denna bekräftelse till din deklaration. Lundsberg kontaktar givetvis dig för ett officiellt tack samt berättar vad vi har kunnat åstadkomma genom din insats.

Tre praktiska tips

1. Donationen gäller tillsvidare
Din donation är löpande och upphör endast om du antingen säljer de aktier vars utdelning du donerat, eller då du meddelar din bank att du vill avsluta din gåva. Om du har ett VP-konto kan du använda blanketten ”Anmälan av rättig-hetshavare för VP-konto” genom att kryssa i ”Avregistrering”. Länken till blanketten hittar du här.
Om du har en depå kontaktar du din bank

2. Deklarationen
På den kontrolluppgift som du och Skatteverket får från din bank vid årets slut, framgår vem som fått utdelningen. Om Skatteverket inte har fått någon kontrolluppgift från banken, skickar du bara in din kontrolluppgift som en bilaga till deklarationen samt gör en anteckning i fältet ”Övriga upplysningar” om att du donerat din aktieutdelning. Du behöver inte göra något avdrag då allt regleras via kontrolluppgiften från banken.

3. Så mycket ökar värdet på din gåva
Av en aktieutdelning på 1 000 kronor får du normalt behålla 700 kronor, eftersom du betalar 30 procent i skatt. Om du tänkt donera de 700 kronorna till Lundsbergs skola kan du istället välja att skänka din aktieutdelning direkt. Då betalar varken du eller Lundsberg någon skatt och gåvans värde ökar till 1000 kronor.

Skänk din aktieutdelning från ett fåmansbolag

Du som äger ett fåmansbolag och är bosatt i Sverige har möjlighet att skänka hela eller delar av utdelningen skattefritt till Lundsbergs skola. Genom att donera din aktieutdelning till oss tar du en aktiv roll i skolans framtid och utveckling. Du ökar också värdet på din gåva.
Fåmansbolag innebär att fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. För dig som vill donera aktieutdelning från ett fåmansbolag listar vi nedan några saker tänka på.

Två enkla steg för ditt stöd

1. Före stämman
Styrelsen upprättar ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger.

2. Efter stämman men före utbetalning
Den som vill donera sin utdelning överlåter utdelningskupongen till Lundsbergs skola genom ett skriftligt gåvobrev. I stämmoprotokollet görs en notering om överlåtelsen för att garantera att alla delägare är informerade om donationen.

Två praktiska tips

1. Kontakta din revisor
Med hänsyn till att det finns bestämmelser och formkrav kring upprättande av aktiebrev och beslut om utdelning, rekommenderar vi att du som gåvogivare säkerställer att förfarandet går till på rätt sätt genom att rådgöra med en jurist eller er revisor.

2. Så mycket ökar värdet på din gåva
Av en aktieutdelning på 1 000 kronor får du normalt behålla 700 kronor, eftersom du betalar 30 procent i skatt. Om du tänkt donera de 700 kronorna till Lundsbergs skolan kan du istället välja att skänka din aktieutdelning direkt. Då betalar varken du eller Lundsberg någon skatt och gåvans värde ökar till 1000 kronor.

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se