Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

Att studera på Lundsberg

När det är skrivning råder tystnad och full koncentration. På Lundsberg är det lätt att fokusera på studierna – samtidigt som det finns gott om tid för idrott och andra fritidsaktiviteter.

När det är skrivning råder tystnad och full koncentration. På Lundsberg är det lätt att fokusera på studierna – samtidigt som det finns gott om tid för idrott och andra fritidsaktivit

 

 

Klassisk campusanda, små klasser, trygg studiemiljö ...

Lundsbergs skola erbjuder undervisning för dagelever och internatelever från grundskolans årskurs 9 fram till gymnasieexamen. Gymnasiet innehåller tre program; Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsprogrammet med internationell profil. Våra elever ges unika möjligheter att tillägna sig ett vittomfattande internationellt perspektiv genom omvärldsorienterade kurser, studiebesök, resor, spännande gästföreläsare m.m. Utmärkande för vår skola är den optimala studiemiljön med små grupper och tät lärarkontakt.

I en vacker och naturnära omgivning, präglad av trygghet och samhörighet, bedriver vi internatskoleverksamhet med levande traditioner och blicken fäst mot framtiden. Välkommen till Lundsbergs skola – en totalupplevelse i en miljö som skiljer sig från den traditionella skolvärldens.

Modern undervisningsteknologi

Lundsbergs skola har via generöst anslagna medel från Styrelsen för Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse fått möjlighet att installera den senaste tekniken beträffande pedagogiska hjälpmedel i klassrummet. Samtliga klassrum har på så vis fått tillgång till en SmartBoard med tillhörande ljudutrustning. Tavlorna är kopplade till skolans nätverk, vilket gör det möjligt att spara information från lektionerna så att eleverna - oberoende av tid och plats - får tillgång till lärarnas anteckningar och undervisningsmaterial.

SmartBoard är en tryckkänslig interaktiv skrivtavla med datorns alla möjligheter. Tavlan kan användas som vanlig whiteboard, filmduk, TV samt som interaktiv tavla. Den interaktiva delen skapar mer inlevelse i lärandet samt underlättar det praktiska handhavandet eftersom man kan styra hela datorn från tavlan.

Vår vision är att möjliggöra undervisning som förmedlar glädje, självförtroende, kreativitet och som samtidigt inspirerar till ett livslångt lärande.

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se