Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

LS Foundation

Var med och gör en bra skola ännu bättre!

Vi söker nu medel för att utveckla Lundsbergs skola ytterligare. Vi har ett antal större projekt på gång där renoveringen av elevhemmet Skogshult har högsta prioritet. 

I takt med en ökad efterfrågan på våra utbildningsplatser, samt att vi redan nu kan konstatera att elevtillströmningen inför nästa läsår är tryggad, växer behovet av att åter öppna Skogshult. Det finns stora fördelar med en sådan satsning – inte minst i form av en betydligt bättre och jämnare fördelning av eleverna på elevhemmen. Skogshult kommer därför att åter tas i drift med start höstterminen 2018.

Vi ser dessutom en stor vinst i att fortlöpande vårda och tillvarata de värden som finns i Lundsbergs skolas samtliga byggnader. Elevhemmet Skogshult intar naturligtvis en självklar plats i den bild som definierar campusområdet Lundsbergs skola.

Vi vill därför bjuda in alla som vill vara med och stödja Lundsberg skola i detta arbete. Nedan finner du ett formulär där du kan teckna dig för ett valfritt bidrag. Där kan du även rikta ditt bidrag till ett specifikt projekt eller verksamhetsområde av helt annat slag. Exempel på sådana områden kan vara idrott, kultur, undervisning, gästföreläsare eller studieresor. 

Det går också bra att använda skolans gåvobrev genom att klicka på följande länk: [LS-FOUNDATION]

Som tack för ditt bidrag

I anslutning till LS Foundation vill vi gärna skapa tillfälle för dig som privatperson eller som företrädare för ett företag att visa stödet för Lundsbergs skola. Som bidragsgivare av 10 000 kr eller mer ges du möjlighet att exponera logotyp, varumärke eller namn på skolans hemsida under ett läsår alternativt kalenderår. Dessutom kommer större projekt – av det slag som nu genomförs på Skogshult – att dekoreras med strategiskt placerad plakett som tillkännager bidragsgivarnas namn.

 

INFORMATION OM:

SKATTEBEFRIAD AKTIEUTDELNING

Aktieutdelningar kan numera bli skattebefriade om de skänks till forskning och utbildning. Genom att skänka skattebefriad aktieutdelning till Lundsbergs skola ökar du värdet på din gåva [läs mer].

 

Belopp: *
1 000 kr5 000 kr10 000 kr

Jag vill att mitt bidrag ska gå till: *
Renoveringen av elevhemmet Skogshult som ska återöppnas ht 2018
Bidrag till önskat ändamål – ange vilket:

Gästföreläsare/undervisning inom något av följande områden:

Underskrift *
Jag sätter in ovan angivet belopp på bg 819-9481

Namn och datum *

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se