Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

Internat

Internatet utgör en av tre hörnstenar; Skola, Internat och Fritid.

På elevhemmen har varje elev sin trygga punkt, sitt hem under åren på skolan. Eleven tillhör samma elevhem under hela skoltiden och hemkänslan förstärks bl.a. av lagidrott mellan de olika hemmen.

Varje elevhem har tre elevhemsföreståndare knutna till hemmet varav alltid minst en är i tjänst. Elevhemsföreståndaren är ansvarig för ordning och trivsel på elevhemmet, sköter föräldrakontakter, kontakter med lärare samt fyller i övrigt föräldrarollen för ungdomarna.

Ekonomipersonalen på hemmet sköter städningen samt hemmets kök under dagtid. Elevrummen städas 1 gång i veckan av ekonomipersonalen i övrigt ansvarar eleverna själva för ordning och reda på sina rum. Gemensamhetsutrymmen städas dagligen.

Inget hem är det andra likt. Det finns både pojk-, flick- och blandhem och eleverna bor i en- eller tvåmannarum. På ett elevhem blir det som en stor familj med en vänskap som ofta blir livslång.

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se