HERRGÅRDEN

________

 

Lundsbergs skola startade år 1896 med fem elever på Herrgården, vilket gör den till skolans äldsta byggnad. Herrgårdens matsal Kavaljeren har anor från 1700-talet. Prins Bertil bodde på Herrgården från 1926 till 1930. När elevhemmet Misba stängdes flyttade eleverna till Herrgården. Elevhemmet är fördelat över tre byggnader och rymmer 36 flickor.

 

LÄS MER >

 

Tel: 070-573 95 59

Mail: herrgarden@utb.lundsbergsskola.se

 

 

 

 

BJÖRKE

________

 

Färdigställt 1899 och skolans tredje elevhem. I dag bor det 47 pojkar på hemmet.

 

LÄS MER >

 

Tel: 070-575 29 11

Mail: bjorke@utb.lundsbergsskola.se

 

 

 

 

SKOGSHULT

________

 

Färdigställt 1913 bland alumnerna kan nämnas Prins Carl Philip som bodde på Skogshult 1996–1999. År 1985 tillkom ett annex som nu tjänar som elevhem kopplat till Forest Hill. Skogshult har genom åren fungerat som både pojkhem och blandhem, men från och med läsåret 2019 är Skogshult ett flickhem med plats för 29 flickor.

 

LÄS MER >

 

Tel: 070-545 54 05

Mail: skogshult@utb.lundsbergsskola.se

 

 

 

 

FOREST HILL

________

 

Färdigställt 1898. Namnet valdes på förslag från grundaren William Olssons syster Mary Cooper. Inför läsåret 2019 tillkom även Lilla Hill (tidigare Skogshult annex) då antalet pojkar som sökte till Lundsberg var så stort. Tillsammans i de båda byggnaderna bor det i dag 48 pojkar.

 

LÄS MER >

 

Tel: 070-575 24 65

Mail: hill@utb.lundsbergsskola.se

 

 

 

 

GRANSÄTER

________

 

Färdigställt 1902. Gransäter kallas ibland för "Kungliga Gransäter" då både prins Gustaf Adolf (från 1918 till 1924) och prins Sigvard Bernadotte (från 1918 till 1926) bodde där. I dagsläget bor där 39 pojkar.

 

LÄS MER >

 

Tel: 070-575 23 95

Mail: gransater@utb.lundsbergsskola.se

 

 

 

 

KLÄTTEN

________

 

Klätten färdigställdes 1953 och invigdes av den tidigare studenten prins Bertil den 10 september samma år. På klätten bor det 35 flickor.

 

LÄS MER >

 

Tel: 070-573 44 98

Mail: klatten@utb.lundsbergsskola.se

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB