Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

Historik

Nässundets station. Lundsbergselever på hemresa 1929.

Nässundets station. Lundsbergselever på hemresa 1929.

Lundsbergs skola är en modern internatskola med en 100-årig historia. Här går elever från hela Sverige samt från större delen av världen. I vissa fall är det 5:e generationen som går på skolan.

Skolan grundades den 30 januari 1896 med endast fem elever. Hela skolan var då inhyst på Herrgården, idag ett av de sju elevhemmen, men redan året därpå fanns det en ny skolbyggnad och elevhemmet Melltorp var byggt. Anmälningarna ökade nu i antal och 1898 byggdes det första stora elevhemmet, Forest Hill, med plats för 30 pojkar. År 1906 brann skolbyggnaden ned. Ett nytt skolhus, det nuvarande, stod dock redan klart i september 1907.

Friluftslivet var redan från början av stor betydelse och de olika elevhemmen gav den idealiska utgångspunkten för lagsporten. År 1899 inköptes två kapproddningsbåtar från England. Den första fotbollsplanen stod klar 1900, samma år som gymnastiksalen invigdes. Den nuvarande idrottsplanen invigdes 1923 av dåvarande kronprinsen, Gustaf Adolf, som delvis var ansvarig för dess tillkomst.

Idag är skolan och alla tillhörande byggnader moderniserade och anpassade efter nutidens behov, men den ursprungliga själen finns kvar, den som ger Lundsberg dess unika ställning i världen.

William Olsson

William Olsson (1862-1923) föddes i London den 15 juni 1862. Han skickades till Karlstad Läroverk för att få en svensk utbildning och hälsade ofta på sin farbror som var komminister i Lungsunds församling. Där träffade han även familjen Bergman, bosatta på Lundsbergs Herrgård och framförallt deras dotter Maria som senare blev hans hustru. Efter bröllopet 1887 bodde William Olsson med sin familj i London där han arbetade inom familjens träagenturfirma, men 1896 flyttade familjen till Värmland för att bygga upp fler och starkare affärsrelationer med svenska leverantörer.

Kring sekelskiftet genomgick Sveriges industrier radikala strukturförändringar. I dessa spelade William Olsson en ledande roll. Han grundade nya industrier och kraftverk, och ett stort antal av Sveriges ledande skogs- och järnindustrier ingick i hans förmedlingsverksamhet.

1896 grundade han Lundsbergs skola på egendomen som han hade köpt redan 1892 av svärföräldrarna. När skolan startade den 30 januari 1896 hade endast fem elever anmälts. Två av dem var söner till en av Londonfirmans kunder och de andra tre var svenskar. Till att börja med inhystes hela skolan på Herrgården, men redan 1897 stod skolhemmet Melltorp och det första skolhuset färdiga. 1898 byggdes det första större elevhemmet avsett för 30 pojkar, dagens Forest Hill. De närmaste åren tillkom fler elevhem, centralkök, lärarbostäder och sjukstuga. I mars 1906 brann dock den nya utbyggda skolan ned, men ritningar till en ny skolbyggnad fanns redan klara.

William Olsson var väl medveten om friluftslivets betydelse och uppdelningen i fristående elevhem gav den idealiska utgångspunkten för den, liksom vid engelska internatskolor, omhuldade lagsporten. Rodden blev från början den stora sporten och två av skolans elever blev så småningom så framstående att de fick representera Sverige vid de olympiska spelen 1912.

Utdrag ur den biografi som sonen Halvor William - Olsson avslutade 1986. Utdraget finns även i sin fulla form, tillsammans med mycket annat, i jubileumsboken "Lundsbergs Skola 100 år 1896-1996".

Lundsbergs skola vintern 1919.

Lundsbergs skola vintern 1919.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/3"][vc_column_text css_animation="right-to-left"]

Hela skolan samlad för fotografering vårterminen 1896. Till att börja med inhystes hela skolan på Herrgården. I flygeln hade man sedermera två klasser och skolans kontor. I Herrgårdens huvudbyggnad bodde rektor, lärare, husmor och pojkarna.

Hela skolan samlad för fotografering vårterminen 1896. Till att börja med inhystes hela skolan på Herrgården. I flygeln hade man sedermera två klasser och skolans kontor. I Herrgårdens huvudbyggnad bodde rektor, lärare, husmor och pojkarna.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text css_animation="right-to-left"]

Redan 1899 inköpte man två kapproddbåtar från England. På avslutningsdagarna var roddfinalen mellan hemmen det stora idrottsevenemanget.

Redan 1899 inköpte man två kapproddbåtar från England. På avslutningsdagarna var roddfinalen mellan hemmen det stora idrottsevenemanget.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text css_animation="right-to-left"]

William Olsson avporträtterad av Anders Zorn.

William Olsson avporträtterad av Anders Zorn.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se