Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

GDPR – VÅR DATA- & INTEGRITETSPOLICY

Juli 2018. Uppdaterad i maj 2019.

GDPR – General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som ersatte PUL,  Personuppgifts-lagen, den 25 maj 2018. Den nya lagen reglerar hantering av personuppgifter som personnummer, mailadresser, mobilnummer osv. GDPR omfattar inte bara elektronisk information utan gäller också alla papper och dokument som innehåller någon typ av personuppgift. Läs vidare i vår Data och Integritetspolicy nedan. 

DATA- & INTEGRITETSPOLICY

Stiftelsen Lundsbergs Skola respekterar er integritet och skyddar alla personuppgifter som vi behandlar.

Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) har vi förtydligat vår data- och integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2019-05-20) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på Lundsbergs Skola. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av Stiftelsen Lundsbergs Skola i skolans verksamhet och genom användning av vår webbsida.

Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Stiftelsen Lundsbergs Skola har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som behandlas

Enligt Dataskyddsinspektionen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter.

Beroende på vilka tjänster du har valt att använda och/eller om du är vårdnadshavare till befintlig elev på vår skola kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.
  • Personuppgifter såsom bilder på elever tagna i verksamheten.
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort vid inaktualitet. Viss data måste lagras i enlighet med lagar och förordningar exempelvis bokföringslagen eller skollagen och kommer därför inte raderas även om elev avslutar sina studier hos oss.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
  • För administration av vår relation med våra elever och vårdnadshavare.
  • För att utveckla och förbättra våra tjänster.
  • För att ge dig som vårdnadshavare eller möjlig framtida elev/vårdnadshavare information om vår verksamhet.

Personuppgifter i skoladministrationen

Personuppgifter används i skoladministrationen bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering, men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete. Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355)

Personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om vi använder bilder på elever i marknadsföringssyfte på vår hemsida eller andra sociala medier, görs detta enbart efter vårdnadshavares eller myndig elevs samtycke. Namn på elever som visas på bilderna skrivs aldrig ut.

När du vill göra en intresseanmälan uppger du dina och ditt barns personuppgifter på vår webbplats. I de fall där du själv uttryckt ett behov av att komma i kontakt med oss kommer personuppgifterna endast användas i syfte att uppfylla respektive ändamål, t.ex. att överföra önskad information via post, telefon, sms eller e-post. Du kan när som helst välja att tacka nej till att ta emot denna typ av information.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@utb.lundsbergsskola.se

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se