Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen vid Lundsbergs Skola, FFL, startades 1993. Föreningens styrelse består av två ordinarie ledamöter per elevhem samt en representant för dageleverna. Styrelsen har minst fyra protokollförda sammanträden per läsår, oftast på Lundsberg, samt vid behov telefonkonferenser.

FFL har som mål:

– Att initiera och stödja initiativ som syftar till att berika elevernas fritid. Det kan röra sig om gästföreläsare, kursverksamhet, studiebesök, fester mm. FFL deltar i de av skolan årligen arrangerade Kulturdagarna.

– Att verka för ett förtroendefullt och konstruktivt samarbete mellan föräldrar, elever, lärare, hemledning och övrig personal. I praktiken betyder det att FFL deltar i skolkonferenser (rådgivande organ till skolans ledning) samt att FFL har kontinuerlig kontakt med framför allt respektive hemledning.

– Att främja informationsutbyte mellan föräldrar, skola, internat och elever. I övrigt ska FFL finnas tillgängliga och kunna fungera som kontaktkanal.

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se