FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

 

Föräldraföreningen vid Lundsbergs Skola, FFL, startades 1993. Föreningens styrelse består av två ordinarie ledamöter per elevhem samt en representant för dageleverna. Styrelsen har minst fyra protokollförda sammanträden per läsår, oftast på Lundsberg, samt vid behov telefonkonferenser.

 

 

FFL HAR SOM MÅL:

________

 

– Att initiera och stödja initiativ som syftar till att berika elevernas fritid. Det kan röra sig om gästföreläsare, kursverksamhet, studiebesök, fester mm. FFL deltar i de av skolan årligen arrangerade Kulturdagarna.

 

– Att verka för ett förtroendefullt och konstruktivt samarbete mellan föräldrar, elever, lärare, hemledning och övrig personal. I praktiken betyder det att FFL deltar i skolkonferenser (rådgivande organ till skolans ledning) samt att FFL har kontinuerlig kontakt med framför allt respektive hemledning.

 

– Att främja informationsutbyte mellan föräldrar, skola, internat och elever. I övrigt ska FFL finnas tillgängliga och kunna fungera som kontaktkanal.

 

 

 

 

 

STYRELSE:

 

 

SEKRETERARE

Anna Threschow

anna@karsholm.se

Herrgården

 

LEDAMOT

Caroline Hamilton

carolinehamilton333@gmail.com

070-922 8611

Herrgården

 

LEDAMOT

Carl Boris-Möller

carl@boris-moller.se

070-360 64 00

Gransäter

 

LEDAMOT

Nina Kennedy

nina.kennedy@icloud.com

070-618 4212

Gransäter

 

LEDAMOT

Louise Hagen Furugård

louise.furugard@p4it.se

073-311 87 26

Skogshult

 

 

 

 

LEDAMOT

Margaretha Lilliecreutz

m.lilliecreutz@gmail.com

076-941 45 08

Skogshult

 

LEDAMOT

Caroline Lagerbielke

clagerbielke@hotmail.com

+41791388280

Forest Hill

 

LEDAMOT

Eva Herlenius

eva.herlenius@gmail.com

070-794 39 71

Forest Hill

 

KASSÖR

Helena Håkansson

helena.hak@telia.com

073-734 00 62

Klätten

 

ORDFÖRANDE

Ulf Änggård

ulf@anggard.net

070-854 72 28

Klätten

 

 

 

LEDAMOT

Erik Hemberg

erik@raback.se

070-645 74 00

Björke

 

LEDAMOT

Magdalena Ludvigson

magdalena.ludvigson@gmail.com

070-589 7077

Björke

 

LEDAMOT

Catrin Marsell

catrinmarsell@yahoo.com

073-275 6343

Dagelev

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB

 

SEKRETERARE

Anna Threschow

anna@karsholm.se

Herrgården

 

LEDAMOT

Caroline Hamilton

carolinehamilton333@gmail.com

070-922 8611

Herrgården

 

LEDAMOT

Carl Boris-Möller

carl@boris-moller.se

070-360 64 00

Gransäter

 

LEDAMOT

Nina Kennedy

nina.kennedy@icloud.com

070-618 4212

Gransäter

 

LEDAMOT

Louise Hagen Furugård

louise.furugard@p4it.se

073-311 87 26

Skogshult

 

LEDAMOT

Margaretha Lilliecreutz

m.lilliecreutz@gmail.com

076-941 45 08

Skogshult

 

LEDAMOT

Caroline Lagerbielke

clagerbielke@hotmail.com

+41791388280

Forest Hill

 

 

 

 

LEDAMOT

Eva Herlenius

eva.herlenius@gmail.com

070-794 39 71

Forest Hill

 

KASSÖR

Helena Håkansson

helena.hak@telia.com

073-734 00 62

Klätten

 

ORDFÖRANDE

Ulf Änggård

ulf@anggard.net

070-854 72 28

Klätten

 

LEDAMOT

Erik Hemberg

erik@raback.se

070-645 74 00

Björke

 

LEDAMOT

Magdalena Ludvigson

magdalena.ludvigson@gmail.com

070-589 7077

Björke

 

LEDAMOT

Catrin Marsell

catrinmarsell@yahoo.com

073-275 6343

Dagelev

 

 

 

SEKRETERARE

Anna Threschow

anna@karsholm.se

Herrgården

 

LEDAMOT

Caroline Hamilton

carolinehamilton333@gmail.com

070-922 8611

Herrgården

 

LEDAMOT

Carl Boris-Möller

carl@boris-moller.se

070-360 64 00

Gransäter

 

LEDAMOT

Nina Kennedy

nina.kennedy@icloud.com

070-618 4212

Gransäter

 

LEDAMOT

Louise Hagen Furugård

louise.furugard@p4it.se

073-311 87 26

Skogshult

 

LEDAMOT

Margaretha Lilliecreutz

m.lilliecreutz@gmail.com

076-941 45 08

Skogshult

 

LEDAMOT

Caroline Lagerbielke

clagerbielke@hotmail.com

+41791388280

Forest Hill

 

LEDAMOT

Eva Herlenius

eva.herlenius@gmail.com

070-794 39 71

Forest Hill

 

KASSÖR

Helena Håkansson

helena.hak@telia.com

073-734 00 62

Klätten

 

ORDFÖRANDE

Ulf Änggård

ulf@anggard.net

070-854 72 28

Klätten

 

LEDAMOT

Erik Hemberg

erik@raback.se

070-645 74 00

Björke

 

LEDAMOT

Magdalena Ludvigson

magdalena.ludvigson@gmail.com

070-589 7077

Björke

 

LEDAMOT

Catrin Marsell

catrinmarsell@yahoo.com

073-275 6343

Dagelev