ELEVHÄLSAN OCH VÅRT ARBETE

 

På Lundsbergs skola finns ett elevhälsoteam (EHT) bestående av flera olika professioner.

 

Vi som ingår i skolans elevhälsoteam är: Ulrika Hedberg (skolkurator), Ann Ullström (skolsköterska), Carina Lundgren (specialpedagog), Sofie Engström (studie-och yrkesvägledare), Ann-Sofie Rask (stödlärare), Majsan Kurtson (speciallärare) samt Eddy Johansson (rektor/VD).

 

 

 

 

 

       Ulrika HedbergKurator070-7738752MAIL >         Ann UllströmSkolsköterska070-5730317MAIL >         Carina LundgrenSpecialpedagog076- 6956272MAIL >         Sofie EngströmStudievägledare072-1413131MAIL >         Ann-Sofi RaskStödlärare072-1413136MAIL >         Majsan KurtsonSpeciallärare matte076-6956201MAIL >       Peter MorfeldtTf Rektor070-5730617MAIL >       Anna-Lena HjertbergBiblioteksansvarig/elevstödjareMAIL >  

 

 

 

 

ELEVHÄLSAN

 

Skolhälsovården mottagning hittar ni på första våningen i skolhuset på Lundsbergs skola

 

Öppen mottagning för elever:

 

Måndag Kl 10.00-12.00

Tisdag Kl 13.00-17.00

Onsdag Kl 10.00-12.00

Torsdag Kl 10.00-12.00

 

Telefontid tisdagar kl 16-18

Skicka sms - så blir du kontaktad

Tel: 070-573 03 17

 

 

 

 

Övrig tid arbetar skolhälsovården med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, bokade besök av elever, undervisning/information, sex och samlevnad, kontakter med andra vårdgivare, journalhantering enligt patientjournallagen.Viss vaccinering samt mottagning med skolläkare två gånger per termin (skolrelaterade ärenden som bokas genom skolsköterska).

Samarbete med Internat gällande läkemedelshantering och delegeringar från föräldrar/Vårdnadshavare.

 

Mailadress: ann.ullstrom@utb.lundsbergsskola.se

Vi använder oss av journalsystem ProReNata

 

Vänliga Hälsningar

Ann Ullström

Skolsköterska/Distriktssköterska

 

 

 

Lundsbergs Skola

SE-688 91 Storfors, Sweden

Webb by Lagom Design AB