Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

 Rektor/Skolchef sökes till Stiftelsen Lundsbergs skola

Stiftelsen Lundsbergs skola är en icke-vinstdrivande internatskola med en 120-årig historia. Det är en plats där traditioner och historia möter framtid och utveckling. Skolan grundades som en reaktion mot en upplevd likformighet inom det svenska skolsystemet. I samma anda söker vi därför en rektor/skolchef som är pedagogiskt nytänkande samtidigt som hen delar stiftarens grundtankar om värdet av att utbilda hela eleven – intellektuellt, kroppsligt och själsligt – till bildade, självständiga och ansvarskännande människor.

Alltsedan skolan grundande har Lundsberg förenat skola och hem. Denna anordning är inte en tillfällighet utan ingick som ett väsentlig del i stiftaren William Olssons pedagogiska grundsyn. Skolans rektor/skolchef är därför ytterst ansvarig får både skolan och internatet, vilka utgör en sammanflätad enhet. Skolan består av runt 230 elever, från sista årskurs i grundskolan till sista årskurs på gymnasiet, där merparten bor i något av skolans sex elevhem. Denna relativa småskalighet med en personalgrupp på runt 40 personer, förenat med att skolan är beläget vidunderligt vackert vid Hållsjöns strand i hjärtat av Värmland, skapar en intim campuskänsla. För att få denna stimulerande och mångfacetterade verksamhet att nå sin fulla potential, söker vi en rektor/skolchef som både kan leda det pedagogiska arbetet vid skolan och samtidigt säkerställa att tiden som eleverna tillbringar vid elevhemmen präglas av stimulans och trygghet.

Vid bedömningen av de sökande fästs särskild vikt vid det pedagogiska ledarskapet. Blivande rektor/skolchef för Stiftelsen Lundsbergs skola ska därför avlagt rektorsexamen och varit verksam som rektor för en gymnasieskola alternativt grundskolans senare del. Stor vikt fästs vid lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, erfarenheter av internationella skolsamarbeten samt erfarenhet av internatverksamhet. Som rektor/skolchef kommer Du att rapportera till Stiftelsen Lundsbergs skolas styrelse, vilken är en professionell styrelse med höga ambitioner om att återuppväcka skolans ursprungliga internationella profil samt att Lundsberg ska bli en av Sveriges akademiskt mest framstående skolor.

Vi erbjuder Dig en tjänstebostad i denna natursköna miljö med dess fantastiska möjligheter till friluftsliv såväl på sommaren som vinter. Tennis, golf, skytte och skidåkning, både utför och längd, är aktiviteter som är tillgängliga på skolan.

 

Ansökan:

Välkommen att visa intresse genom att skicka CV och personligt brev till info@pedagogpoolen.se. Urval sker löpande och vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 1 augusti. Givetvis behandlas din ansökan konfidentiellt. Eventuella frågor besvaras av styrelsens ordförande Johan von Scheele via tel. 070-653 11 30

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se