Delar av ensemblen samlade inför slaget vid Lützen.

Prinsessan gav mig en genomträngande blick...

Den alltid mycket vänliga och uppskattande Lundsbergsmamman verkade väl inte riktigt se mitt yrkesförslag för sonen som något realistiskt att förverkliga. Jag hade just nämnt att sonen mycket väl skulle kunna bli en alldeles utomordentlig professionell framtida komediskådespelare.

Teater har spelats på Lundsberg vid många olika tillfällen genom åren men har genom Kulturdagarna och ämnet skapande svenska fått en naturlig plattform. När Kulturdagarna startade 1991, kallade dåvarande rektor Helén det för ett trendbrott. Tanken bakom Kulturdagarna var att inte bara elevernas idrottsliga utan även kulturella talanger och intressen skulle uppmärksammas och tillvaratas bättre. Kulturdagarna med dess olika teman har alltsedan starten blivit verkliga succéer. Nya sidor hos eleverna har upptäckts och uppmuntrats. Kulturlördagens avslutande tredjeringspjäs har blivit något av en institution och flera av skådespelarna har fortsatt i berömda teaterskolor i Sverige och i Amerika.

Ämnet skapande svenska är ett ämne för de elever som tycker om att uttrycka sig i tal och skrift och för de elever som inte tycker om att uttrycka sig i tal och skrift. De förstnämnda får här en möjlighet att utveckla sina talanger, de sistnämnda upptäcker att de har dolda talanger att utveckla. Förutom vid Kulturdagarna, uppträder skapande svenskaeleverna vid morgonsamlingar, där elevernas egna alster framförs, där dikter och noveller läses, tal hålls, musikkompositioner, sketcher och små pjäser spelas. Höstens mest spektakulära morgonsamling - som går i repris vid öppet husdagarna - är det traditionella Gustaf II Adolf-firandet där kyrkorummet utnyttjas maximalt. Genom skådespelarnas framträdanden i sina vackra tidstrogna dräkter, Lützendimman, krutröken, pistolskottet och de avslutande Gustaf Adolf-bakelserna blir alla fem sinnen tillfredsställda!

Den isolering som tidigare utmärkte Lundsberg har brutits även på teaterns område. Vi går på teater i Stockholm, Karlstad, Göteborg, Norrköping och Linköping.

Kulturdagarnas införande må ha varit trendbrottet. Sedan dess har Lundsberg profilerat sig som en kulturskola i lika hög grad som en idrottsskola. Vår stolta devis Mens sana incorpore sano har idag mer substans, mer reell innebörd än någonsin tidigare!

Ulf Gemsiö
Adjunkt

 

 

Kulturtalang.
Kulturdrama.
Kulturdansare.
Kulturrock.
En nöjd magister Gemsiö efter adepternas uppförande av tredjeringspjäsen.

LUNDSBERGS SKOLA, SE-688 91 STORFORS, SWEDEN

TEL +46 (0)550 74 05 00, FAX +46 (0)550 74 05 01, E-MAIL info@lundsbergsskola.se
Kontakta Lundsbergs skola Sök Sitemap