Så här vill vi ha vårt Lundsberg

Lundsbergs skola ska tillhandahålla en utbildningsmiljö som skapar trygghet, inspiration och utvecklingsmöjligheter för varje enskild elev. Skolans övergripande mål är att utbilda och stimulera ungdomar till självständiga och ansvarstagande individer. Elevernas teoretiska kunskapsnivå skall vara mycket god och deras sociala kompetens hög i syfte att de skall kunna tillgodogöra sig fortsatta studier samt att vara förberedda för en yrkeskarriär på en nationell och internationell marknad.

Det är skolans huvuduppgift att tillvarata och utveckla varje elevs unika förutsättningar och att tillhandahålla en trygg och harmonisk studie- och boendemiljö.

Kunskap om sociala koder och normer, uppträdande, klädsel, språk etc. ökar individens inre trygghet och självtillit. Det skapar även förutsättningar för god kamratskap, kreativitet och personlig utveckling. Lundsbergs skola sätter ett stort värde på tydliga regler och ett förtroendeskapande ledarskap.

Målbilden för Lundsbergs skolas trygghetsarbete är att sätta fokus på värdet av respekten för varandra, vänskap, hjälpsamhet och medmänsklighet. Syftet är att stödja elever, lärare och personal i arbetet med att skapa respektfulla umgängesformer och en god anda vid skolan.

Ett högt säkerhetsmedvetande, noggrannhet och tydlighet skall prägla all verksamhet vid skolan. Vi skall uppträda som föredömen och alltid göra vårt bästa.

 

Våra styrdokument


Texten här till vänster är hämtad från informationshäftet "Vägval Lundsberg" som på ett överskådligt sätt beskriver delar av skolans styrdokument. Klicka på pilen för att läsa häftet i sin helhet:LUNDSBERGS SKOLA, SE-688 91 STORFORS, SWEDEN

TEL +46 (0)550 74 05 00, FAX +46 (0)550 74 05 01, E-MAIL info@lundsbergsskola.se
Kontakta Lundsbergs skola Sök Sitemap