Lägesrapport om svaret till SI

 

Entusiasm genomsyrar vårt uppdrag

 

Jag vill här lämna en lägesrapport till i första hand elever och föräldrar men även föredettingar om hur vi i Lundsbergs styrelse och ledning arbetar med att besvara det föreläggande som vi har fått från Skolinspektionen (SI) efter deras besök på skolan i höstas.

Den 28 februari ska vårt svar lämnas till inspektionen. I arbetet med att ta fram underlag till svaret är många engagerade: förutom styrelse och rektor är det lärare, elevhemsföreståndare, elever och före detta elever som jobbar i olika arbetsgrupper.

Här några av de viktiga frågor som sysselsätter oss:

Vilka värdegrunder ska styra vår verksamhet? Vi håller på att kartlägga de informella regelverk som av tradition funnits vid skolan. En del är gamla och känns förlegade och vi ställer frågan om de svarar upp mot dagens behov och normer eller om inte det är tid för en revision.

Vi tar fram en trygghetsplan om likabehandling och förebyggande av kränkningar. Elever hos oss ska naturligtvis känna sig trygga och inte vara oroliga för att bli utsatta för kränkande behandling.

Vi gör en översyn av skolans visioner, mål och strategier, som även kopplas till att förbättra kommunikationen med vår omvärld via skolans hemsida.

Jag är glad och imponerad över den positiva och entusiastiska anda som genomsyrar uppdraget att ta fram ett svar på Skolinspektionens kritik. Vi kommer gemensamt göra allt för att visa att Lundsberg uppfyller de krav som ställs på vår skola. På sikt är vi övertygade om att vi genom detta arbete kommer göra en bra skola till en ännu bättre plats för våra elever att utvecklas på.

 

För styrelsen genom

 

Marie Wallenberg

Ordförande i stiftelsens styrelse

 

2012-02-07

 

 

 


LUNDSBERGS SKOLA, SE-688 91 STORFORS, SWEDEN

TEL +46 (0)550 74 05 00, FAX +46 (0)550 74 05 01, E-MAIL info@lundsbergsskola.se
Kontakta Lundsbergs skola Sök Sitemap