Lundsbergs skolas kyrka

Kyrkan har genom åren använts under terminerna för söndagsgudstjänster och morgonböner. Idag hålles gudstjänst tre gånger per termin. Uppdragen som ringare, kollektupptagare och kyrkvärdar, som läser dagens texter, är fördelade på olika elever vid skolan.

Morgonsamlingar genomförs i kyrkan tre gånger i veckan med musikframträdande, diktläsning, dialoger, skildringar av resor eller historiska händelser och allmänna betraktelser.

Vart tredje år i maj är det Föredettingdagar vid skolan. Då förrättas gudstjänst på söndagen varvid man bl a sjunger "Lundsbergspsalmerna", Fädernas kyrka och O, vad världen nu är skön.

Sedan några år har en flygel placerats i kyrkan och numera är den också platsen för musikundervisning, körsång och elevernas enskilda övningar i pianospel. Kyrkan har en förnämlig akustik och fungerar mycket bra som musiklokal.

Under kyrkan finns sakristia och ett skolmuseum med arkiv, fotoalbum, porträtt, bilder och föremål från gamla tider.

Helgmålsringning sker traditionsenligt varje lördag kl. 18.00.

 

Lite historik

Vid skolans 25-årsjubileum 1921 skänkte konsul N. Chr. Jensen 25.000 kr till en kyrkofond. När prins Gustaf Adolf lade grundstenen 1929 hade Jensen donerat ett betydligt större belopp i förvissning om att hans son konstnären Peder Jensen verkligen kunde skapa ett altarskåp värdigt en kyrka. Arkitekt var Bror Almquist.

Praktiskt taget alla inventarier och utsmyckningar i kyrkan är gåvor. Bl a skänkte prinsarna, som gått på skolan, ett glasfönster komponerat av Sigvard Bernadotte.

Det vackra kyrkfönstret som är Sigvard Bernadottes första offentliga utsmyckningsarbete finns vid orgelläktaren. Prins Sigvard studerade och bodde på elevhemmet Gransäter under perioden 1918-1926 och var den förste i ätten Bernadotte som tog studenten på vanligt vis. Senare tog han även filosofie kandidatexamen med konsthistoria som huvudämne vid universitetet i Uppsala. År 1929 sökte prinsen in vid konsthögskolan på den nyinrättade avdelningen för formgivning. Prins Sigvard är nestorn och den självklara mästaren bland Sveriges designers.

En utförligare historik finns att läsa i "Lundsbergs skolas historia 1896-1946" och "Lundsbergs skola 100 år 1896-1996"


LUNDSBERGS SKOLA, SE-688 91 STORFORS, SWEDEN

TEL +46 (0)550 74 05 00, FAX +46 (0)550 74 05 01, E-MAIL info@lundsbergsskola.se
Kontakta Lundsbergs skola Sök Sitemap