Nässundets station. Lundsbergselever på hemresa 1929.

Historik

Lundsbergs skola är en modern internatskola med en 100-årig historia. Här går elever från hela Sverige samt från större delen av världen. I vissa fall är det 5:e generationen som går på skolan.

Skolan grundades den 30 januari 1896 med endast fem elever. Hela skolan var då inhyst på Herrgården, idag ett av de sju elevhemmen, men redan året därpå fanns det en ny skolbyggnad och elevhemmet Melltorp var byggt. Anmälningarna ökade nu i antal och 1898 byggdes det första stora elevhemmet, Forest Hill, med plats för 30 pojkar. År 1906 brann skolbyggnaden ned. Ett nytt skolhus, det nuvarande, stod dock redan klart i september 1907.

Friluftslivet var redan från början av stor betydelse och de olika elevhemmen gav den idealiska utgångspunkten för lagsporten. År 1899 inköptes två kapproddningsbåtar från England. Den första fotbollsplanen stod klar 1900, samma år som gymnastiksalen invigdes. Den nuvarande idrottsplanen invigdes 1923 av dåvarande kronprinsen, Gustaf Adolf, som delvis var ansvarig för dess tillkomst.

Idag är skolan och alla tillhörande byggnader moderniserade och anpassade efter nutidens behov, men den ursprungliga själen finns kvar, den som ger Lundsberg dess unika ställning i världen.

 

William Olsson - Skolans grundare

William Olsson (1862-1923) föddes i London den 15 juni 1862. Han skickades till Karlstad Läroverk för att få en svensk utbildning och hälsade ofta på sin farbror som var komminister i Lungsunds församling. Där träffade han även familjen Bergman, bosatta på Lundsbergs Herrgård och framförallt deras dotter Maria som senare blev hans hustru. Efter bröllopet 1887 bodde William Olsson med sin familj i London där han arbetade inom familjens träagenturfirma, men 1896 flyttade familjen till Värmland för att bygga upp fler och starkare affärsrelationer med svenska leverantörer.

Kring sekelskiftet genomgick Sveriges industrier radikala strukturförändringar. I dessa spelade William Olsson en ledande roll. Han grundade nya industrier och kraftverk, och ett stort antal av Sveriges ledande skogs- och järnindustrier ingick i hans förmedlingsverksamhet.

1896 grundade han Lundsbergs skola på egendomen som han hade köpt redan 1892 av svärföräldrarna. När skolan startade den 30 januari 1896 hade endast fem elever anmälts. Två av dem var söner till en av Londonfirmans kunder och de andra tre var svenskar. Till att börja med inhystes hela skolan på Herrgården, men redan 1897 stod skolhemmet Melltorp och det första skolhuset färdiga. 1898 byggdes det första större elevhemmet avsett för 30 pojkar, dagens Forest Hill. De närmaste åren tillkom fler elevhem, centralkök, lärarbostäder och sjukstuga. I mars 1906 brann dock den nya utbyggda skolan ned, men ritningar till en ny skolbyggnad fanns redan klara.

William Olsson var väl medveten om friluftslivets betydelse och uppdelningen i fristående elevhem gav den idealiska utgångspunkten för den, liksom vid engelska internatskolor, omhuldade lagsporten. Rodden blev från början den stora sporten och två av skolans elever blev så småningom så framstående att de fick representera Sverige vid de olympiska spelen 1912.

Utdrag ur den biografi som sonen Halvor William - Olsson avslutade 1986. Utdraget finns även i sin fulla form, tillsammans med mycket annat, i jubileumsboken "Lundsbergs Skola 100 år 1896-1996".


Lundsbergs skola vintern 1919.
Hela skolan samlad för fotografering vårterminen 1896. Till att börja med inhystes hela skolan på Herrgården. I flygeln hade man sedermera två klasser och skolans kontor. I Herrgårdens huvudbyggnad bodde rektor, lärare, husmor och pojkarna.
Redan 1899 inköpte man två kapproddbåtar från England. På avslutningsdagarna var roddfinalen mellan hemmen det stora idrottsevenemanget.
William Olsson avporträtterad av Anders Zorn.

Kuriosa ur biografin över William Olsson 1862-1923 av Halvor William-Olsson

Skolans rektorer:

Frits Danielsson 1896-1922
Einar Gauffin 1922-1942
Martin Lindström 1942-1960
Per Henningsson 1960-1986
Göran Malmeström 1986-1988
Hans G. Helén 1988-1995
Anders Lundin 1995-1999
Rune Svaninger 1999-2000
Reidar Rönnecke 2000-2001
Jan Peterson 2001-2004
Staffan Hörnberg 2004-2013
Michael Lisberg 2014 -

Historiska länkar

William Olssons tal vid skolavslutningen 1906

Utdrag ur Lundsbergs skolas historia 1896-1946:

Im Palmer - Musik, teater och film

Verner Lind - Skolkyrkan

Herbert Lindström - FGL

Utdrag ur publikation till William Olsson på hans 50-års dag

Roddens uppfostrande betydelse

Tal då William Olssons porträtt aftäcktes årsavslutningen 1908

Sommarkurserna 1903

William Olssons 50-årsdag

Utdrag ur Lundsbergs skola 100 år 1896-1996:

Margit Mechler - Musiken på Lundsberg

Christian Sundby - FGL

Öved Adell - Observatoriet

Öved Adell - Varför en kyrka?

Carl-G. Sundberg - Ritlektioner och Lundsbergskonstnärer

Ingemar Eliasson - Lundsberg i Värmland

Caroline Hamilton - KulturdagarnaLUNDSBERGS SKOLA, SE-688 91 STORFORS, SWEDEN

TEL +46 (0)550 74 05 00, FAX +46 (0)550 74 05 01, E-MAIL info@lundsbergsskola.se
Kontakta Lundsbergs skola Sök Sitemap